Klicni center

Klicni center

Klicni center

Učinkovit in organiziran servis strank

Na osnovi praktičnih izkušenj in mnenj uporabnikov smo oblikovali optimalen program, ki je prilagojen vsem potrebam sodobnega klicnega centra. Celovito podpira in nadzira vsakodnevno komunikacijo s strankami. Je nepogrešljiva asistenca vsem, ki sprejemajo urgentne klice, naročila, tehnično svetujejo, dajejo informacije, rešujejo reklamacije ali izvajajo telefonske akcije.

Aplikacija za agenta

Računalnik avtomatsko razporeja klice k prostemu agentu, kar pomeni, da ste bistveno bolj dosegljivi, kot ste bili doslej. Omogočena je uporaba virtualnega PC telefona – softphone , kar vam zagotavlja velik prihranek časa. Agent samo s klikom miške prevzame ali sproži klic. Ažurno lahko spremlja pregled nad akcijami, scenarijem akcije, številom naslovnikov v bazi…

Aplikacija za nadzornika

Omogoča nadzor in pregled nad vsemi aktivnostmi klicnega centra: delom agenta, čakalnimi vrstami, potekom akcij. Spremlja se stanje odhodnih in dohodnih klicev, možen pa je tudi pregled nad statusi dela agentov.

Nadzornik se lahko vključi v pogovor in prevzame klic agenta. Z naslednjimi možnostmi popolnoma obvladuje in definira delo v klicnem centru:

  • priprava akcij za posamezen dan,
  • priprava vodenih pogovorov
  • priprava navezanih terminov
  • spremljanje nujno potrebne statistike: število neodgovorjenih klicev, število klicev, povprečni in skupni čas pogovora, čas čakanja…

NASVETI ZA UČINKOVITO DELO

Snemanje klicev je močno izobraževalno orodje, ki je nepogrešljiva asistenca za usposabljanje vaših zaposlenih. Hkrati pa predstavlja pomembno evidenco telefonskih naročil. Statistična poročila so dobrodošel pripomoček za načrtovanje potrebne zmogljivosti, izdajanje računov, spremljanje posameznih projektov in predvsem dela agentov. Delovne postaje na domu vam lahko precej zmanjšajo stroške dežuranja.